FELSEFEMİZ

Başarılı olmak değil, başarıları geleneğe dönüştürmek Özyaşar’ın her zaman en önemli felsefesi olmuştur.

Hedefimiz yarım yüzyılı aşkın bir süredir koruduğumuz ve birer gelenek haline dönüştürdüğümüz değerlerimizi sektörün vazgeçilmez standartları haline getirmektir.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GELENEĞİ

Uzun süreli işbirlikleri, temelinde kararlılık, itina ve süreklilik bulunan karşılıklı güven anlayışı üzerine inşa edilir. Özyaşar, daima uzun vadeli ve sürdürülebilir iş ilişkilerinin ve müşteri memnuniyetinin önemine inanmıştır. Bu nedenle, müşterilerimizin karşılaştıkları sorunları anlamaya ve onların üretim süreçlerine katkı sağlayacak ve maliyetlerini azaltacak çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Müşterilerimize ihtiyaçları olan ve hak ettikleri en iyi çözümleri sunabiliriz. Müşterilerimizin başarısı her zaman bizim başarımız olmuştur.

SÜREKLİ GELİŞİM VE İYİLEŞTİRME GELENEĞİ

Sürekli gelişim ve ilerleme en eski geleneğimizdir. Bir gelenek haline dönüştürdüğümüz ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenen “her gün bir öncekinden daha iyi olmalı” anlayışı, Özyaşar’ın bu güne kadar ürün ve hizmet kalitesini artıracak birçok yatırımı hayata geçirebilmesinin en önemli sebeplerinden birisidir. Biz her yeni günü, bizi dünyanın öncü markası olma hedefimize ulaştıracak yeni bir fırsat olarak görürüz. Daha yapılacak çok işin olduğunun farkındayız ve Özyaşar olarak bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GELENEĞİ

Her kuruluş yaptıkları faaliyetlerin çevre ve içinde yaşadıkları toplum üzerindeki etkilerinden sorumludur. Bu nedenle, Özyaşar, tüm faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüterek ve çevre sağlığı için gerekli olan arıtma tesislerini bünyesinde barındırarak içinde bulunduğu çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmektedir. Şirketimiz, çevrenin korunmasına gösterdiği hassasiyetle İstanbul Sanayi Odası (ISO) KOBİ Çevre Teşvik Ödülünü alarak bu konudaki duyarlılığını bir kez daha kanıtlamıştır. Özyaşar, aynı zamanda sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hareket ederek gelecek nesillerimizin eğitimi için okul inşa etmektedir.

DÜRÜSTLÜK GELENEĞİ

Özyaşar’da, tüm faaliyet ve ilişkilerin merkezinde dürüstlük ve güvenilirlik anlayışı bulunur. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve içinde yaşadığımız toplumla olan ilişkilerimizde, dürüstlük, sıradan bir değer olmanın ötesinde başarılarımızın kaynağı olarak görülür ve sahip çıkılır. Çalışanlarımız ilk günden itibaren tüm iş ilişkilerinde bu anlayış çerçevesinde hareket etmeleri konusunda teşvik edilirler. Dürüstlük geleneğimiz geçmişte ve şimdi olduğu gibi gelecekte de başarımızın kaynağı olacaktır.

Yukarı