Özyaşar, ürün ve hizmet kalitesinde yakalamış olduğu başarının temelinde, sürekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bulunduğuna inanır ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirir.

Bu nedenle, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, üretim süreçlerimize katkı sağlayacak ve maliyetlerimizi azaltacak iyileştirmelerin hayata geçirilmesine büyük önem verilir.

Bu iyileştirmelerin eksiksiz ve hızla hayata geçirilmesinin ise ancak işbirliklerinin yaygınlaştırılarak ve bir hayat tarzı haline dönüştürülerek gerçekleştirilebileceğine inanırız. Bu bağlamda, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizde karşılıklı etkileşim halinde bulunduğumuz ortaklarımız ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz :

– Üniversiteler
– Araştırma Merkezleri
– Müşterilerimiz
– Tedarikçilerimiz

© Copyright 2017 ozyasar.com.tr by Probilsis