Özyaşar, içinde yaşadığımız çevrenin ve yaşamın vazgeçilmez doğal kaynaklarının korunması, çevre kirliliğine karşı hertürlü önlemin alınması ve gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre mirasının bırakılması konusunda tüm gayretlerin eksiksiz gerçekleştirilmesi düşüncesini benimsemiştir. Bu amaçla, çalışanlarımızı ve tüm iş ortaklarımızı, zaman ve emeklerinin bir bölümünü bu konuya ayırmalarını teşvik ederiz.

ISO 14001

Bu bağlamda, Özyaşar yönetimi ve çalışanları, her zaman faaliyet ve kararlarının çevre dostu olmasını sağlamayı ve bu konudaki görevlerini eksiksiz yerine getirmeyi hedeflemelidir. Sürdürülebilir bir çevre için, benimsenen çevre politika ve stratejilerinin hayat bulmasını sağlamak Özyaşar çalışanları olarak hepimizin görevidir.

Tüm faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüten şirketimiz, çevrenin korunmasına gösterdiği hassasiyetle İstanbul Sanayi Odası (ISO) KOBİ Çevre Teşvik Ödülünü alarak çevreye olan duyarlılığını kanıtlamıştır.

© Copyright 2017 ozyasar.com.tr by Probilsis