Merhaba ben Coozy,Size nasıl yardımcı olabilirim ?
Bugünün Zorlukları, Yarının Fırsatlarıdır.

Bugünün Zorlukları, Yarının Fırsatlarıdır.

Dünyamız, her geçen gün yeni meydan okumalarla karşı karşıya geliyor.

İklim değişikliği, enerji kıtlığı, nüfus artışı, sağlık krizleri gibi küresel sorunlar, bizi hazırlıklı olmaya zorluyor. Bu hazırlık, olumsuz gidişi durdurmayı, sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Bu süreçte vazgeçilmez bir rol oynayan inovasyon sayesinde, üretim girdilerini daha verimli kullanabiliyor, yeni kaynaklar yaratabiliyor, rekabet gücümüzü artırabiliyor ve en önemlisi sosyal, çevresel ve ekonomik katkılar sunabiliyoruz.

Teknolojiye, araştırma, geliştirmeye ve yeniliğe yatırım yaparak, kendimizi geleceğe hazırlıyoruz.

Ar-Ge Laboratuvarı: Geleceği Şekillendirmenin Temel Aracı.

Ar-Ge Laboratuvarı: Geleceği Şekillendirmenin Temel Aracı.

Değer zincirimizdeki tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere, yenilikçi, sürdürülebilir, çevre dostu ve pazar odaklı ürün, katalizör ve teknolojiler geliştirmek görevimiz.

Ar-Ge çalışmalarımızın odak konularını, sürdürülebilirlik, enerji geçişi, döngüsel ekonomi, proses optimizasyonu, yeni ürün ve uygulama alanları geliştirme, dijital dönüşüm oluşturuyor.

Açık inovasyon modelimizle üniversite-sanayi iş birliğini destekliyor ortaklık enerjimizi yüksek tutuyoruz.

Dijital Dönüşümle Gelen Verimlilik

Dijital Dönüşümle Gelen Verimlilik

Dijitalleşme, stratejik önceliklerimizden biri olarak, enerji verimliliğimizi yükseltmek ve iş süreçlerimizi iyileştirmek için bize büyük fırsatlar sunuyor.

Bu fırsatları değerlendirmek için, fikirden projeye, kurumsal süreçten organizasyonel uyuma kadar her alandaki uygulamalarımızı dijital dönüşüm stratejisinin ışığında ele alıyor ve hayata geçiriyoruz.

MES projemiz üretim tesislerimizdeki operasyonel yükleri hafifletiyor, dijital ekosistem geliştirme çalışmalarımız ileri analitik modelleme geliştirmeleriyle üretim süreçlerimizi daha verimli ve etkili hale getiriyor.

Bilgi Teknolojileriyle Süreçleri Dönüştürüyoruz

Bilgi Teknolojileriyle Süreçleri Dönüştürüyoruz

Dijital dönüşüm yolcuğumuzda iş yapış şeklimizi ve rekabet gücümüzü artırmak için bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanıyoruz.

Veri yönetimi ve depolamadan, altyapı ve operasyonlara; satın alma ve tedarik zincirinden saha faaliyetlerinin yönetimine, finansal operasyonlardan müşteri ilişkilerine kadar iş süreçlerimizin tümünde en yeni, en verimli dijital uygulamaları tercih ediyoruz.

SAFİR projemiz ile entegre çalışma modelimizi güçlendiriyor, operasyonlarımızı tek bir sistemde toplayıp ortak süreçler işletmek için gerekli altyapıyı oluşturuyoruz.

Entegre süreçlerimizin verimliliğini yükseltmek için SAP ve SAP S4/HANA projelerimizi hayata geçiriyoruz. Başta yönetim raporlama olmak üzere süreçlerimizin uçtan uca izlenebilmesini ve tek bir rapor üzerinde görüntülenebilmesini sağlayan çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz.

Veri odaklı şirket vizyonumuzu gerçekleştirme, Türkiye’nin sayılı tel üretim üslerinden biri olma hedefimize doğru, sürdürülebilir yatırımlarımız, yenilikçi teknolojilerimiz ve dijital dönüşümümüz ile güçlü adımlarla ilerliyoruz.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz Yönetim Sistemleri Politikalarımız İş Sağlığı ve Güvenliği