Size nasıl yardımcı olabilirim?

Eğitim

Demir - çelik sektöründe iş kazası riskinin çok yüksek olduğunun bilincindeyiz.

İSG eğitimlerine büyük önem veriyor, yasal mevzuatın belirlediği sınırların ötesinde hem teorik hem de pratik olarak tüm çalışanlarımıza İSG eğitimleri sunuyoruz.

Bu eğitimleri, işe yeni başlayanlar ve alt yüklenici olarak çalışanlar için oryantasyon eğitimi ve işbaşı eğitimi şeklinde düzenliyor, çalışma takviminde İSG eğitimlerini periyodik olarak tekrarlıyoruz.

Yangın, doğal afet gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için firma dışından uzmanların katılımıyla her çalışma takviminde acil durum tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Kılavuz Belgeler

Özyaşar Tel olarak çalışanlarımızın çalışma sırasında karşılaşabileceği tüm riskleri göz önünde bulundurarak, İSG el kitabı, talimatlar, destek dokümanları hazırlıyor ve eğitimlerle birlikte çalışanlarımıza sunuyoruz.

Bu dokümanlar, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini, riskleri tanımasını ve önlemesini sağlıyor, acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini gösteriyor.

Belgelerle desteklenen eğitim, çalışanlarımızın hem kendilerinin hem de iş arkadaşlarının sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli davranış bilincini kazanmalarını sağlıyor.

Süreç Güvenliği

Fabrikalarımızda gerçekleştirilen risk değerlendirmeleri ISO 45001 standartlarına uygun olarak proses bazlı olarak planlanıyor ve uygulanıyor.

Yüksek riskli alanlar proses şemasında belirtiliyor ve tüm personelimizin görebileceği şekilde fabrika genelinde işaretleniyor.

Performans İzleme

Özyaşar Tel, bağlı ortaklıkları ile iştirakinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartları benimsenerek, PROAKTİF bir yaklaşımla (olaylar meydana gelmeden önlem alma yaklaşımı) iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek için etkin bir denetim sistemi oluşturulmuştur.

SIFIR KAZALI BİR İŞ YERİ HEDEFİ doğrultusunda, tüm fabrikaların İSG verilerinin izlenmesi ve birleştirilmesiyle olası iş kazalarının önüne geçilmesini amaçlıyoruz.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz Ar-Ge & İnovasyon Yönetim Sistemleri Politikalarımız