Merhaba ben Coozy,Size nasıl yardımcı olabilirim ?

Daha İyi Bir Gelecek İçin

Doğru, Hızlı, Kaliteli

Çözümler

Sürdürülebilirlik yaklaşımlarımızla, faaliyette bulunduğumuz her coğrafyada kalıcı değerler yaratma ilkesiyle hareket ediyor, çevresel, toplumsal, kültürel ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz.

- 01

Daha İyi Bir

Gelecek İçin

İş süreçlerimiz, hizmetlerimiz ve ürünlerimizde, toplum ve iş dünyasına yenilikçi projeler sunmaya devam edeceğiz. Faaliyet planlarımız ve uygulamalarımızda, Birleşmiş Milletler’in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla (SKA) uyuma özen göstermeye söz verdik.

- 02

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kapsayıcı ve Eşit Bir İş Kültürü

Kadın - erkek eşitliğini geliştirmek için adımlar atıyor, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını teşvik ediyoruz.


Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği, kapsayıcılık, çeşitlilik ve erişilebilirlik, bütün şirketlerimizde, her kararımızda, her uygulamamızda ve her aşamada özenle gözettiğimiz ilkelerin başında yer alıyor.

- 03

Erişilebilir ve Temiz Enerji

Doğaya Saygılı

Enerji Kullanımı

Yatırımlarımızda yenilenebilir enerji kaynaklarına, temiz ve güvenli enerji kullanımına öncelik tanıyoruz. Bütün süreçlerimiz için enerji verimliliğini artıracak çözümler geliştiriyoruz.


Çokyaşar Halat ve Çokyaşar Tel üretim tesisimizin çatısında bulunan güneş enerjisi panellerimiz ile toplamda 3.470.297 kWh/yıl elektrik üreterek tesislerimizin elektrik enerjisinin yıllık yaklaşık %20-40’ını GES projelerimizle karşılıyoruz.

- 04

Sorumlu Üretim ve Tüketim

Doğa İçin El Ele

Doğayı korumak, en temel görevlerimizden biri. Bu bilinçle, çevresel etkilerimizin azaltılması için etkin önlemler alıyor, yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz.


Yenilenebilir enerji kaynaklarımızla 1.592.707 kg CO2 azaltımı yaparak yılda 67.398 kızılçam ağacının dikilmesine eş değer katkı sağlıyoruz.


Özyaşar Tel üretim tesisinde bulunan İleri Teknoloji Su Arıtma Tesisi'yle atık suyu %100 geri kazandırarak geri kullanım sağlıyoruz.


Doğayı korumak, en temel görevlerimizden biri. Bu bilinçle, çevresel etkilerimizin azaltılması için etkin önlemler alıyor, yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz.

- 05

Çevre Dostu Üretim:

Ekonomik ve Ekolojik Bir

Seçim

Doğal kaynakları ve ekosistemi korumak, kirliliği önlemek ve enerji tasarrufu için çevre dostu uygulamaları üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.


İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için, kararlı önlemler alıyor, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

- 06

Eşitsizlikleri Azaltılması

Eşitsizlikleri Ortadan

Kaldırmak İçin

Mücadele Ediyoruz

Dil, din, ırk ve cinsiyet farklılıklarının zenginlik olduğu, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, eğitim ve çalışma imkanlarına herkesin adil ve eşit koşullarda erişebildiği bir dünya için üzerimize düşeni yapıyoruz.


Çokyaşar Akademi ile tüm çalışanlarımıza destek oluyor, eğitim ve mentörlük programlarıyla yetkinliklerini artırmak için eşit fırsatlar sunarak hem bireysel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

- 07

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Etkin, Kapsamlı,

Sorumlu Yaklaşım

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza karşı adil, saygılı ve şeffaf davranıyor, olumsuz davranışlara sıfır tolerans politikası uyguluyoruz.

Geleceğe Birlikte Yön

Vermek İçin

Aynı gelecek vizyonunu paylaştığımız iş ortaklarıyla iş birliği yapıyor; sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmak için ortak projeler yürütüyor, yenilikçi çözümler üretiyor, iyi uygulamaları öğreniyor ve paylaşıyoruz.


Güvene dayalı iş ortaklıklarımız sayesinde hem kendi iş performansımızı hem de sektörümüzün sürdürülebilirliğini artırıyoruz. Sürdürülebilirliği 

bir sorumluluk değil, bir fırsat olarak görüyoruz.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz Ar-Ge & İnovasyon Yönetim Sistemleri Politikalarımız