Size nasıl yardımcı olabilirim?

İnsan sağlığına faydalı, çevreye uyumlu, üstün kalitede ürün ve hizmetler sunarak, yenilikçi ve özgün stilimizle müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı temel ilke edindik.

Bu kapsamda iş ortaklarımızla güvene dayalı bir iş birliği içinde çalışarak, firmamızın rekabet gücünü, markamızın geleceğini ve sektörde tercih edilirliğini garanti altına almayı amaçlıyoruz.

Gelecekte ortaya çıkabilecek müşteri beklentilerini bugünden karşılamak için stratejik kararlarla hareket ediyoruz. Ana stratejik hedeflerimize ulaşmak ve Kalite Yönetim Sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve standart uygulamalara erişmesi için kaynak ve iş gücü ayırıyoruz.

Yönetim ekibimiz, şirket kalite hedeflerine ulaşılması için yararlı yöntemleri seçmede önderlik yaparak, çalışanlarımızı yönetim sistemlerinin uygulanması yönünde motive ediyor.

Tüm iş alanlarımızda yönetmelik, yasal gereklilikler ve ilgili standartlara uygun olarak; teknolojik altyapı ve sürekli iyileştirme ile ürün ve hizmet sağlamayı görev biliyoruz. Bu amaçla sürekli iyileştirme metotları ile iş süreçlerimizi analiz ediyor, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz.

Özyaşar Tel olarak, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamayı; sektördeki uzmanlığımızı koruyarak, sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklanarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.

Kalite
Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz Ar-Ge & İnovasyon Yönetim Sistemleri Politikalarımız